Spoločnosť M.D.V. s.r.o. Košice so sídlom
Nižná úvrať č.37
040 01 Košice
bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.11.2000 podľa zákona č.513/1991 Zb. v znení zákona č.11/1998 Z.z.


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddieli: Sro, vložka: 12042/V, IČO: 36 202 525.

Predmet činnosti spoločnosti:
 • vedenie účtovníctva
 • veľkoobchod a maloobchod
 • inžinierska činnosť
 • poradenská a sprostredkovateľská činnosť
 • školiaca činnosť
 • predaj a prenájom nehnuteľnosti
 • a pod.
Rozhodnutím Ministra spravodlivosti SR zo dňa 11.6.2001 bola spoločnosť zapísaná do zoznamu znalcov vedenom MS SR
ako znalecká organizácia:
 • v odbore : Podnikové hospodárstvo
 • v odvetví :Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Po transformácii znaleckých odborov a odvetví v zmysle zákona č.382/2004 Z. z. o znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch spoločnosť vykonáva znaleckú činnosť :
 • v odbore č.51 00 00 :Ekonomika a riadenie podnikov
 • v odvetví č.51 01 01 : Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Evidenčné číslo znaleckej organizácie : 900 154.

Spoločnosť má odborné predpoklady pre výkon znaleckej činnosti v zmysle zákona č.382/2004 Z. z. o znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch, čo zdokumentovala MS SR zápisom znalcov spoločnosti v týchto znaleckých odboroch :
 • Odbor č.09 00 00 : Ekonomika a manažment
 • Odbor č.02 00 00 : Bytové zariadenia
 • Odbor č.37 00 00 : Stavebníctvo
 • Odbor č.39 00 00 : Strojárstvo

Spoločnosť pri výkone znaleckej činnosti spolupracuje s ďalšími znalcami zapísanými v zozname znalcov z ostaných znaleckých odborov.