Spoločnosť zabezpečuje výkon znaleckej činnosti v zmysle zákona č.382/2004 Z. z. o znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch, vypracováva znalecké úkony :
  • znalecký posudok
  • doplnok znaleckého posudku
  • odborné stanovisko alebo potvrdenie
  • odborné vyjadrenie a vysvetlenie
  • kópie znaleckých úkonov

Spoločnosť spracováva úkony znaleckej činnosti hlavne pre súdy a ostatné orgány verejnej moci na základe ich dožiadania v uznesení o pribratí znalca.

Súčasne spoločnosť spracováva znalecké úkony aj pre právnické alebo fyzické osoby v súvislosti s právnymi úkonmi, na základe objednávky znaleckého úkonu.