Spoločnosť v období od zápisu do zoznamu znalcov spracovala množstvo znaleckých úkonov znaleckej činnosti hlavne pre súdy a ostatné orgány verejnej moci ( Daňové úrady, Exekútorské úrady, Políciu SR, Správcov konkurznej podstaty v konkurzných konaniach a pod.).

Značnú časť znaleckých úkonov spoločnosť vypracovala aj pre právnické alebo fyzické osoby v súvislosti s ich právnymi úkonmi.

Z vypracovaných znaleckých úkonov uvádzame:
 • Košický magnezit š.p. v likvidácii
 • Kerko a.s., Košice
 • IMMO V a.s.
 • Želba a.s. Spišská Nová Ves
 • Praktis Prakovce, s.r.o.
 • Juvis s.r.o.
 • Solivary a.s., Prešov
 • Univerzita veterinárneho lekárstva Košice
 • Východoslovenská energetika a.s.
 • Chemko Strážske a.s.
 • VSS a.s. Košice
 • Idea Nova Nitra, a.s.
 • Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o.
 • Agropodnik Slamoz, s.r.o.
 • Mlyn Košice a.s.
 • Chemes a.s. Humenné
 • Bukóza a.s. Vranov n/T
 • Mikrop s.r.o. Poprad
 • V.O.D.S. Košice
 • POD Červenica
 • POD Družstevná p/H
 • Poľnonákup Topľa a.s. Gajary
 • Rožňavská mliekáreň a.s.
 • Abov in, spol.s.r.o.
 • vysporiadanie BSM pre súdy
 • atd.